Reklama
 
Blog | Jan Adamec

Pane doktore, kde se mohu přikulišit?

Znáte nějakého doktora? Neznáte? Tak chcete-li v České republice získat kvalitní, rychlou a bezproblémovou zdravotní péči, pak byste měli rychle začít navštěvovat doktorské plesy, dcerušku nenápadně seznámit s nějakým perspektivním medikem, nebo se stát nějakým „zvířetem“, které rozhoduje o pro nemocnici důležitých věcech. A to zvířetem ne ledasjakým... musíte se stát kulichem.

Podle slovníku jazyka českého je kulich buď teplá pokrývka hlavy, nebo roztomilý ptáček z rodu sovovitých, například kulíšek nejmenší (glaucidium passerinum). Šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík ale dnes na uniklém videozáznamu přišel s mnohem sofistikovanější definicí – kulichem charakterizoval VIP pacienta, který může nemocnici pomoci tu schválenou dotací nebo příznivým posudkem v tom či onom stavebním řízení. Takového užitečného „kulicha“ pan ředitel přednostně pošle za tím či oním odborníkem s tím, aby tento kulichovi věnoval co nejlepší péči. Kulich je nadšen a v opojení nad privilegovaným zacházením od slovutných lékařských kapacit orazítkuje problémovou dotaci na nový pavilon nebo přimhouří oko nad předraženým tomografem.

Až posud nic nového – to že v určitých systémech poskytování služeb promazávají soukolí součinnosti a úslužnosti peníze, protislužby a ještě lépe osobní známosti, konexe či přímo rodinné vztahy, je věc známá. Stejně tak, že se společnost jaksi přirozeně vrství a kastuje – opět hrají roli peníze, vliv, moc či status, podle toho, kdo, co a kolik potřebuje, a kdo, co a kolik může nabídnout. Moderní stát se tyto vazby snaží nahradit pomocí neosobních byrokratických struktur, ale i tak tyto vazby přežívají a bytní. Jak se ale do těchto struktur dostat? Jak se stát kulichem? Pane ředitel mi jistě rád odpoví na několik základních otázek:

Jak se definuje normální pacient? Nekulich? Hejl? Kavka? Blboun nejapný?

Reklama

Panuje mezi kulichy nějaká hierarchie – poručík kulich, kapitán kulich, nebo nadkulich, pidikulich, vícekulich, nebo kulíšek („Franto, posílám ti takovýho kulíška… zatím nám na nic nebude, ale je perspektivní, můžeme ho potřebovat, může to dotáhnout na kulicha.“)?

Je třeba ministr zdravotnictví vzhledem ke své moci maxikulich, Velkej Tvrdej Kulich?

Existuje nějaký kulichů král? Je Václav Klaus Prezident kulichů?

Nabízí nějaká pojišťovna speciální pojištění, tzv. pokulišení, a s tím i kartu pokulišence? A dá se nějak k běžnému pojištění přikulišit?

Kde sídlí Všeobecná zdravotní kulišárna, První kulíškovská?

Jsou nějaká pravidla, jak získat tzv. kulišní (nebo kulichový) status?

Je lepší vstoupit do Občanské kulišácké strany, nebo do České strany kulišně-demokratické? Nebo spíše do Věcí kulišných či TopKulichu-09? Která je nejlepší?

Je možné, abych po povýšení do stavu kulišnického byl viditelně ve vaší nemocnici označen tak, aby se ke mne chovali pěkně nejen doktoři, ale i sestřičky a pomocný personál? Prostě aby bylo všem hned jasné, že jsem někdo. Že jsem prostě KULICH.